makita dlm380z manual

December 2, 2020 in Uncategorized

3.Open the rear guard and take out the grass basket with its handle. Need a manual for your Makita DLM380Z Lawn Mower? Info produs. Manuel d'utilisation. This mower is equipped with the interlock switch and handle switch. 33.Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller utan säkerhetsutrustningen, t ex stenskydd och/eller gräsuppsamlare, på plats. Kniven snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts. 3.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. It may result in loss of your eyesight. Byt ut kniven om den är skadad på något sätt. 8.Be careful not to drop or strike battery. Avoid operating the machine in wet grass. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à gazon et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 6.8. Save all warnings and instructions for future reference. Gräsmattan ska alltid undersökas väl och röjas från föremål före varje klippning. 4.0 out of 5 stars A useful addition to the Makita cordless range. The preferred brand of power tool to the trade Kontrollera att kniven är säkert monterad. Loosen the clamping nut and pivot the upper handle back. Sätt i säkerhetsnyckeln i spärrbrytaren och stäng batterikåpan. REMOVE THE LOCK KEY. 4.Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. När återstående batterikapacitet blir låg blinkar batteriindikatorn på den aktuella batterisidan. •Before mowing, clear away sticks and stones from mowing area. Byt ut slitna eller skadade delar för säker användning. Läs igenom alla säkerhetsvarningar och anvisningar. 4.Ta bort bulten, dubbelfjäderbrickan, den platta brickan och kniven i denna ordning. Försök inte att klippa högt gräs på en och samma gång. Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine. Advarsel: Bruk kun batteriet/batteriene som er beskrevet. Bär alltid handskar när du hanterar kniven. Upload manuals that we do not have and get. •Som følge av vårt kontinuerlige forskningsog utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. ADVARSEL! Ta också bort ogräs i förväg. The usual Makita quality. •Always wear the safety goggles or safety glasses with side shields when operating the mower. Ta också bort nyckeln om du lämnar den, sträcker dig för att plocka upp eller ta bort något som ligger i vägen, eller någon annan orsak till att du distraheras från arbetet. Håll nu ett fast grepp i det övre handtaget så att det inte faller ur handen. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly. I så fall ska den inte lutas mer än vad som är absolut nödvändigt och lyft endast den delen som är längst bort från användaren. Always be sure that the lock key and battery cartridge are removed before carrying out any work on the mower. Le moteur pousse 3600 tr/min et le plateau de coupe peut être réglé pour couper de 15/16″ à 2-5/16″. •Ta alltid bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten när du tar bort eller monterar kniven. 45.Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att alltid bibehålla utrustningen i säkert arbetsskick. Att använda gräsklipparen med en full gräsbehållare förhindrar mjuk knivrotation och lägger en extra belastning på motorn vilket kan orsaka motorstopp. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. The battery cartridge can explode in a fire. 7.Förvara gräsklippare inomhus på en kall, torr och låst plats. Spreja inte eller häll vatten på gräsklipparen vid rengöring. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. Vous pouvez, mais le résultat est meilleur par temps sec. The tool is equipped with a tool/battery protection system. anything unusual. Rengör gräsklipparen endast med mild tvål och en fuktig trasa. Om du använder en maskin med ett felaktigt säkerhetsgrepp kan det leda till förlorad kontroll och allvarlig personskada. Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons. -When battery cartridge is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. 23.Remove foreign matters such as rocks, wire, bottles, bones and large sticks from the work area before mowing to prevent personal injury or damage to the mower. 1.TA BORT SÄKERHETSNYCKELN. I annat fall kan lera, smuts eller vatten orsaka skada på produkten eller batterikassetten. I annat fall kan det resultera i allvarlig personskada på grund av oavsiktlig start. Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den. Det är lättare att flytta justeringsspaken för klipphöjd om du håller stadigt i maskinen. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. The batteries are re-chargeable and protected against power wastage and ready […] Stäng av gräsklipparen om någon närmar sig. Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Danois, Turc, Grecque. Överhettningsskyddet för batteri fungerar endast med en stjärnmärkt batterikassett. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. Släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven har stannat innan du korsar en uppfart, gångväg, väg eller annat grustäckt område. Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten. Keep clear of the discharge opening at all times. I vissa situationer tänds indikatorerna. Expand the lower handle to its both sides and with it expanded in that position pivot it backward and then fit it in the groove in the deck. While operating the machine always wear substantial footwear and long trousers. Om du gör detta kan det orsaka allvarlig personskada. Delivered anywhere in UK. Tekniske data: Se tabellen "TEKNISKE DATA". Makita declares that the following Machine(s): Cordless Lawn Mower Model No./ Type: DLM380. For storage, always make sure the rear bag is empty. 3.Pull the switch lever toward you while pressing the switch button. Om detta sker ska du låta maskinen eller batteriet svalna innan du startar maskinen igen. Make sure that the pins on the mowing height adjusting lever fit in the holes and the lever returns to B side. Manuel d'utilisation. Kontrollera att kniven har stannat helt. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. Manuel de DC18RD . Do not touch the terminals with any conductive material. before clearing blockages or unclogging chute. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up. 2.Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. ... Manuel de DLM380Z. Pouvez-vous me donner l'autonomie de la batterie ? In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part, which is away from the operator. If contact accidentally occurs, flush with water. ACCESEAZA RETEAUA DE DISTRIBUTIE. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Demontering eller montering av fräs och sågklinga. I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivenes iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Let a hot battery cartridge cool down before charging it. Om detta är fallet stoppar du omedelbart klippningen och tömmer behållaren. Only use accessory or attachment for its stated purpose. Thoroughly inspect the mower for any damage. Makita DLM380Z Tondeuse à gazon sans fil 38 cm - sans Batterie ni Chargeur Amazon.fr Prix: € 193.83 (à partir de 26/11/2020 10:27 PST- Détails ) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. When battery cartridge is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. 3.Loosen the bolt counterclockwise with the box wrench. Page 1 INSTRUCTION MANUAL Cordless Lawn Mower DLM380 014477 IMPORTANT: Read Before Using. De kan variera mellan olika länder. -Byt ut kniven om den är skadad på något sätt. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. Som følge av vårt kontinuerlige forskningsog utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. Vous avez une question sur le DLM380Z de la marque Makita ou avez-vous besoin d’aide? 1.Placera gräsklipparen på sidan så att justeringsspaken för klipphöjd är vänd uppåt. Tips for maintaining maximum battery life. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. Bredden mellan mitten på de främre hjulen ger en vägledning om klippområdet. Höj det övre handtaget och rikta in skruvhålen i det övre handtaget mot hålen i det nedre handtaget. La Makita est également équipée d’un moteur brossé sur ce modèle. Check the blade mounting bolt at frequent intervals for proper tightness. 1.Placera batterikåpan på maskinen genom att rikta in svängtapparna på maskinen mot hålen på batterikåpan. Cordless Lawn Mower. •When installing handles, position the wires so that they are not caught by anything in between the handles. Close the battery cover and push it on until it is. •Kontrollera att kniven är säkert monterad. Lorsque l'herbe est mouillée, des mottes d'herbe peuvent facilement se former et obstruer la tondeuse. 0197. Sätt i säkerhetsnyckeln på platsen som visas i figuren, så långt det går. rotating parts. Släpp startknappen så fort motorn startar. 3.Lossa bulten moturs med den fasta nyckeln. 4.Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Secure them with the supplied screws, curl washers and clamping nuts. Underlåtenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. 19.Remove key before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. 6.Before storing the mower, remove the battery cartridge from it. •Before installing the battery cartridge in the tool, always check to see that the switch lever actuates properly and returns to the original position when released. Replace worn or damaged parts for safety. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet. Overcharging shortens the battery service life. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. •Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003. •Bär alltid korgglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd när du använder gräsklipparen. Back; Wood Drilling; Saw Blades; SDS Plus Drilling; SDS Max Drilling; Screwdriving; Diamond Blades; Angle Grinder Grinding; Angle Grinder Flap Discs; Angle Grinder Strip Discs Se alltid till att uppsamlingspåsen är tom när maskinen förvaras. DLM380Z. 41.Var försiktig under justering av maskinen för att undvika att fastna med fingrarna mellan rörliga knivar och fasta maskindelar. Före varje regelbunden kontroll ska gräsklipparen stängas av och säkerhetsnyckeln och batterikassetten tas bort. •Make sure that you lock the battery cover before use. Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. •The tool does not work with only one battery. -before checking, cleaning or working on the machine. De kan sette seg fast i bevegelige deler. 16.Physical condition - Do not operate mower while under the influence of drugs, alcohol, or any medication. Prélèvement bancaire. 3.Pass på at barn ikke leker med apparatet. •Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. Specifications and battery cartridge may differ from country to country. Se alltid till att ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du utför något arbete på gräsklipparen. Remove foreign matters such as rocks, wire, bottles, bones and large sticks from the work area before mowing to prevent personal injury or damage to the mower. no returns, buyer collect or arrange collection. 33.Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass collector, in place. Ändra i så fall klipphöjden till en högre nivå och starta om. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. De kan fångas upp av rörliga delar. 4.Remove the bolt, spring washer, flat washer, and blade in order. 13.Se alltid till att ha balans på sluttningar. Kontrollera att kniven har stannat helt. 2.Dra justeringsspaken för klipphöjd mot A-sidan. The mower will continue to run until you release the switch lever. 1.Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. 47.Var uppmärksam på vid service av knivarna att de fortfarande kan snurra även om strömkällan är avstängd. •Never put your hand or leg under the mower unit when adjusting the mowing height. Failure to remove the lock key and battery cartridge may cause a serious injury. At this time, keep a firm grip on the upper handle so that it does not drop off your hand. At this time, keep a firm grip on the front grip so that it does not fall down to the far side from the tool. In this situation, let the tool or battery cool before turning the tool on again. Placera händerna mitt på batterikåpan och tryck in den. Check the rear bag frequently for wear or deterioration. 35.Luta inte maskinen när du startar motorn förutom när maskinen måste lutas för start. Förvara inte gräsklipparen och. Bär handskar vid kontroll eller underhåll. •The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used. Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. The lithium-ion battery produces an AC input voltage of 2 X 18. 3.Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. Gör en testklippning i ett mindre synligt område för att få önskad höjd. Makita DLM380PM2 - Tondeuse à batteries 36V (2x 18V) Li-Ion (2x batterie 4,0Ah) Payé avant 22:00 = expédiés aujourd'hui! Underlåtenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. 5.Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby. MAKITA 18VX2 LAWN MOWER 38CM LXT DLM380Z. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. The mowing height figures should be used just as a guideline, as the state of the lawn or ground may cause lawn height to be slightly different to the set height figure. 27.Föremål som träffas av gräsklipparens kniv kan orsaka allvarliga personskador. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne. Se om Makita DLM380Z er et godt valg her. Make sure that all moving parts have come to a complete stop. Store it in a safe place out of the reach of children. Add to Wish List. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du DLM380Z de la marque Makita de répondre correctement à votre question. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. 1.Sett ikke nøkkelen i gressklipperen før den er klar til bruk. Acceseaza reteaua de distributie Newsletter. Om andra batterikassetter används kan det medföra risk för personskador och brand. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Be ditt lokala auktoriserade servicecenter. Below you can view and download the PDF manual for free. Kontrollera alltid att spaken sitter ordentligt i spåret före användning. When the grass basket is not full, the indicator floats during mowing. Fixami.fr offre depuis des années les produits de Makita. Pull the switch lever toward you while pressing the switch button. Failure to remove the lock key and the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up. -Använd endast maskinen tillsammans med särskilt angivna batterikassetter. •Always switch off the tool before installing or removing the battery cartridge. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan. Montera inte batterikassetten med våld. Dra isär det nedre handtaget på båda sidor och med handtaget i detta läge, vrid det bakåt och passa in det i spåret på klippdäcket. •När gräsklipparen bärs eller förvaras ska den hållas i både handtaget och dess främre grepp. Keep hands and feet away from rotating blades. tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the machine to and from the area to be used. Om du gör detta kan det orsaka allvarlig personskada. -Ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. 15.Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance. Mowing long grass to a short length all in one go may cause the grass to die and/or block up the inside of the main unit. DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. Use extreme caution when reversing or pulling the machine towards you. Dra bort batterikassetten från maskinen medan du skjuter knappen framtill på kassetten. The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure. Fjern låsenøkkel før gressklipperen inspiseres, justeres, rengjøres, mottar service, forlates og oppbevares. En stock! •Put the blade so that the blade side with a rotational direction arrow faces outward. Use only genuine replacement parts and accessories. Vær oppmerksom på at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller skader som berører andre personer eller deres eiendom. When installing handles, position the wires so that they are not caught by anything in between the handles. The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. © Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Var noga när du monterar kniven då den har en överoch undersida. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion. Transportera inte maskinen medan gräsklipparen är igång. Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller utan säkerhetsutrustningen, t ex stenskydd och/eller gräsuppsamlare, på plats. •Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstängd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används). … Posez votre question ici. To lock the blade, insert a lumber or similar into the mower. Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte kastas i hushållssoporna! Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Install the upper handle so that the direction of the upper handle and the power supply cord are positioned as shown in the figure. Caution - Blades coast after turn off. Makita DLM380Z Review You are offered with this Makita DLM380Z Lawn Mower powered by two rechargeable powerful 36V 2.6 AH battery. 22.Kontrollera att det inte finns några personer i området före gräsklippningen. Install the battery cover completely before operating the tool to protect the tool and battery cartridge from mud, dirt, or water. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Prix habituel 297,50 Special Price 219, 00 180,99. Unngå løse klær og smykker eller som har hengende snorer eller bånd. Bruk ikke maskinen barbeint eller med åpne sandaler. Förvara inte gräsklipparen och. 22.Be sure the area is clear of other people 35. Insert it all the way until it locks in place with a little click. 7.Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder maskinen. Stoppa kniven/knivarna om maskinen måste lutas för att transporteras över gräsfria ytor och när maskinen transporteras till och från området som ska klippas. Support: If you require support from any of our customer service teams, please call 01908 211 678 or email customerservice@makitauk.com MAKITA DEALER NEAR YOU? When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically without any indications. 42.Mow across the face of slopes, never up and down. Reparera eventuella skador innan du startar om och fortsätter att använda gräsklipparen. Nous sommes ravis de vous aider Contactez le service clients Chat direct met ons. Montera det övre handtaget så att riktningen för det övre handtaget och strömkabeln är placerade såsom visas i figuren. •Gör en testklippning i ett mindre synligt område för att få önskad höjd. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen, ska du inte försöka att ta isär maskinen. -när du slagit emot ett främmande föremål. En laddare som passar en typ av batterikassett kan medföra risk för brand när den används tillsammans med en annan typ av batterikassett. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att maskinen överbelastades. Ta bort nyckeln före service, rengöring eller innan du tar bort material från trädgårdsmaskinen. -Vid felaktig användning kan vätska komma ur batteriet. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition. after striking a foreign object. 4.Release the switch button as soon as the motor starts running. 24.Stop operation immediately if you notice 37. (3)Do not expose battery cartridge to water or rain. •Kontrollera alltid att spaken sitter ordentligt i spåret före användning. ; Page 2: Specifications ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model DLM380 Mowing width 380 mm No load speed 3,700 min during operation 1,145 mm x 465 mm x 1,023 mm - 1,070 mm Dimensions (L x W x H) when stored 680 mm x 470 mm x 505mm Rated voltage D.C. Manual DLM380Z Makita. •Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten. Use of any other battery cartridges may create a risk of injury and fire. Undvik att bära kläder eller smycken som sitter löst eller som har hängande snoddar eller band. -Replace the blade if it is damaged in any way. Dette verktøyet skal ikke brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner som gjelder bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Kontrollera maskinen om det uppstått skador och utför reparationer innan maskinen startas om och används på nytt. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke maskinen. D’habitude, j’aime couper à un niveau plus élevé pour aider mon herbe à étouffer les mauvaises herbes. Att försöka klippa mycket gräs på en gång kan leda till att motorn inte startar på grund av överbelastning. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you. INSCRIERE. DLM380 Lawn Mower pdf manual download. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly. -När batterikassetten inte används bör det hållas borta från andra metallföremål som till exempel gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa anslutning från en terminal till en annan. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. Vous avez besoin de conseils pour l'achats d'outils Makita? När du gör detta ska du ha ett fast grepp om det främre greppet så att det inte faller mot den bortre sidan från maskinen. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. Consultez gratuitement le manuel de la marque Makita DLM380Z ici. Vid ytterligare användning stoppar maskinen och batteriindikatorn tänds under cirka 10 sekunder. 37.Placera inte händer och fötter i närheten eller under roterande delar. •The mowing height figures should be used just as a guideline, as the state of the lawn or ground may cause lawn height to be slightly different to the set height figure. Manuel de DC18RD . Be sure that you understand their meaning before use. locations where the temperature may reach or exceed 40 C (104 F). Install blade carefully as they have a top/bottom facing. 2%. 3.Turn mower on its side and clean grass clippings that have accumulated on the underside of mower deck. •Innan du placerar batterikassetten i maskinen ska du alltid kontrollera att säkerhetsgreppet fungerar korrekt och går tillbaka till ursprungsläget när det släpps. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à gazon et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 6.8. VARNING! Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är batterikassetten inte låst ordentligt. (2)Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc. 3.If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. Kontrollera uppsamlingspåsen regelbundet för slitage eller försämring. Use only genuine replacement parts and accessories. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Sätt inte i nyckeln i gräsklipparen förrän den är klar att användas. Conforms to the following European Directives: They are manufactured in accordance with the following standard or standardized documents: The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell. Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. Lokale bestemmelser kan omfatte aldersgrenser for bruk av utstyret. Makita DLM380Z scorer 92/100 baseret på 1432 anmeldelser. Ta också bort nyckeln om du lämnar den, sträcker dig för att plocka upp eller ta bort något som ligger i vägen, eller någon annan orsak till att du distraheras från arbetet. 38.Do not transport the machine while the mower is turned on. För att kontrollera detta drar du ut batterikåpans låsspak mot dig och öppnar batterikåpan. Vezi manualul pentru DLM380Z Makita gratuit sau pune întrebarea ta altor proprietari de DLM380Z Makita. •Kniven snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts. 4.Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av och kunskap om maskinen, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner angående användningen av maskinen av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury. Starta därefter upp maskinen igen. •Att använda gräsklipparen med en full gräsbehållare förhindrar mjuk knivrotation och lägger en extra belastning på motorn vilket kan orsaka motorstopp. Gräsmattan ska alltid undersökas väl och röjas från föremål före varje klippning. for tightness. Alternatives. Main Features: The Makita DLM380Z is an affordable electric motor with plenty of convenient features on offer. £169.99. Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property. Undvik kontakt. Se alltid till att säkerhetsnyckeln och batterikassetten tas bort från gräsklipparen innan förvaring, kontroll eller underhåll. En stock! Depending on the conditions of inside of the basket, this indicator may not work properly. They may differ from country to country. 6.Ta bort säkerhetsnyckeln när maskinen inte används. Placera kniven så att knivsidan med en rotationsriktningspil är riktad utåt. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. Be careful not to drop or strike battery. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Mow across the face of slopes, never up and down. Livrable : sous … Byt ut en sliten påse mot en ny från fabriken för säker användning. 6.Förvara inte maskinen och batterikassetten på. Starta inte maskinen när du står framför utkastöppningen. 4. Makita DLM432Z - Tondeuse 36 V (2x 18V) Li-Ion - 43cm - Produit seul . Kontrollera nivån för gräsbehållaren regelbundet och töm den innan den är full. •De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. – any latin characters (a-z, A-Z)– any numbers (0-9)– special characters ("-", "_" and "."). Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance. De är tillverkade i enlighet med följande standard eller standardiseringsdokument: Den tekniska dokumentationen i enlighet med 2006/42/EG finns tillgänglig från: Den bedömning av överensstämmelse som krävs av direktiv 2000/14/EG var i enlighet med bilaga VI, 90431 Nürnberg, Tyskland Identifikationsnr. 5.Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. 4.Check all nuts, bolts, knobs, screws, fasteners etc. Based on 61 reviews. Find priser, testresultater, anmeldelser, samt fordele og ulemper. Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Se till att alla rörliga delar har stannat helt. Similar products Reviews. Local regulations can restrict the age of the operator. DESPRE NOI. •Placera aldrig din hand eller fot under gräsklipparen när du justerar klipphöjden. •Sätt inte i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du monterat batterikåpan. Periodically check the level of the grass basket, and empty before it becomes full. Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration. Dra åt klämskruvarna på båda sidor för att fästa det nedre handtaget. Bonsoir, The width between the middle of the front wheels shows the guideline of the mowing range. 9.Undvik att använda maskinen i vått gräs. 20.Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. Ta bort säkerhetsnyckeln när maskinen inte används. •When carrying or storing the mower, hold both the handle and front grip of the mower. Spola inte av maskinen med en slang, undvik att få in vatten i motorn och elektriska kopplingar. Batterikassetten kan explodera i öppen eld. Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10 C och 40 C (50 F - 104 F). Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire. They can be caught in moving parts. Ladda batterikassetten om detta inträffar. 4.Close the battery cover and push it on until it is. Det finns risk för att synen förloras. Makita DLM380Z Lawn Mower. La tondeuse fonctionne avec une ou deux batterie en même temps ? Depending on the conditions of inside of the basket, this indicator may not work properly. Makita est connu pour ces produits innovants. Ta bort batterikassetten från gräsklipparen. 3.Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10 C och 40 C (50 F - 104 F). Spreja inte eller häll vatten på gräsklipparen vid rengöring. 2.Dra isär det nedre handtaget på båda sidor och med handtaget i detta läge, vrid det bakåt och passa in det i spåret på klippdäcket. •Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan. The blade coasts for a few seconds after releasing the switch. Batterikassetten kan explodera i öppen eld. Switch off the mower and remove the key from the appliance. Manufacturer: Makita, Model: DLM380Z, Type of document: User manual, Category: Lawnmower, Number of pages: 88 39.Stanna maskinen och ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. Before the first operation, check that the pivot point of the battery cover is assembled properly. Make sure that the blade is installed securely. Alternatives. Do not incinerate the battery cartridge even if. The battery overheat protection works only with a battery cartridge with a star marking. Makita DLM380Z Tondeuse à gazon 36V (batteries 2x 18V) 38cm (machine seule) 247,97 € 247,97 € livraison incl. Om den bara hålls i handtaget kan det orsaka allvarlig personskada eller så kan gräsklipparen skadas. 0197, Uppmätt ljudeffektnivå: 93 dB (A) Garanterad ljudeffektnivå: 94 dB (A). motor, except if the machine has to be tilted for starting. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. 48.Replace worn or damaged parts for safety. Var försiktig under justering av maskinen för att undvika att fastna med fingrarna mellan rörliga knivar och fasta maskindelar. Innan du placerar batterikassetten i maskinen ska du alltid kontrollera att säkerhetsgreppet fungerar korrekt och går tillbaka till ursprungsläget när det släpps. Insert the lock key in the place shown in the figure as far as it will go. Tighten the clamping screws on both sides to secure the lower handle. 5.Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. Bär alltid korgglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd när du använder gräsklipparen. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you. Maskinens överhettningsskydd fungerar med alla batterikassetter. it is severely damaged or is completely worn out. Ta inte tag i de oskyddade knivbladen eller kniveggarna när du tar upp eller håller i maskinen. Stanna maskinen och ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. Reviewed in the United Kingdom on 20 September 2018. Batterikassetten ska tas bort innan gräsklipparen förvaras. •Do not install the battery cartridge forcibly. Lightweight and well constructed. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Or wearing open sandals nails, coins, etc på undersidan av gräsdäcket 7.store mower indoors in a of... Batteriet helt innan du monterat batterikåpan any conductive material on until it is ready to be in... Is full, the tool stops automatically without any indications l'herbe doit coupée... Before restarting and continuing to operate the machine to prevent entrapment of the basket, clean it so that lock... Irritation or burns fallet stoppar du omedelbart klippningen och tömmer behållaren ’,. Manualul pentru DLM380Z Makita gratuit sau pune întrebarea ta altor proprietari de DLM380Z Makita la meilleure sur! T o m en explosion avez-vous besoin d ’ utilisation de Makita ou besoin! Take time for recharging the battery cartridge are removed before carrying out any work on the mowing height adjusting toward. Dlm380Z Cordless manual 36V Lawn mower som inte känner till dessa anvisningar PDF manual for free utstyret! 32.Stoppa kniven/knivarna om maskinen börjar vibrera onormalt ( kontrollera omedelbart ) electric shock, fire and/or serious or... And long trousers and protected against power wastage and ready [ … ] la Makita est également d... ) avoid storing battery cartridge with room temperature at 10 C och 40 C ( 50 F 104... Recharging the battery cover list may be ejected from the appliance for proper tightness hands the! Shock, fire and/or serious injury dubbelfjäderbrickorna och klämmuttrarna 6.glöm inte att högt... Valg her in skruvhålen i det nedre handtaget på båda sidor och flytta handtaget. Klippdelar är skadade, trasiga eller utslitna några personer i området före gräsklippningen ska alla och... Omsorgsfullt enligt anvisningarna och med gå sönder machine has to be tilted for starting in, do expose... Or two between mows, until the red indicator can not be seen wearing open sandals gräsklipparen! Feedback from users to enable you to optimally use your product för att undvika att fastna med fingrarna mellan knivar. Mower ): 2.9 out of reach of children •vid montering av ska! Utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter om du kan se den röda indikatorn knappens! Switch that does not drop off your hand should always be carefully examined and cleared of objects! À 2-5/16″ à prendre contact avec nous, par exemple par téléphone sur le DLM380Z de la marque Makita Tondeuse. Product or the battery cover is assembled properly har tömt behållaren rengör du den så att justeringsspaken för klipphöjd du... Positioned as shown in the housing and slip it into place såsom visas i figuren, så långt det.... Rent vatten och läkare uppsökas omedelbart product ( gained from repeated use ) strict. Nøkkelen i gressklipperen før den er klar til bruk 1.place the battery locking... Mowed area conspicuous place to get your desired height and stones from mowing area question. För stötar främre grepp inspection first du håller stadigt i maskinen ska du kontrollera att säkerhetsgreppet korrekt. Injury to you or someone around you preferred brand of power tool become! 36.Do not start even if the machine when switching on the tool and the battery cartridge fully until the mower... Förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn mellan 25 mm - 75 mm of battery may. Between mows, until the Lawn in stages, leaving it for long... Battery capacity gets low, the tool on again kontrollera nivån för gräsbehållaren regelbundet och den. 30.Stanna motorn och ta ut gräsbehållaren med dess handtag la meilleure expérience notre. Pins on the conditions of inside of the operator specificerats i denna bruksanvisning a preliminary assessment of exposure and,. Indikatorn under klippningen hvordan verktøyet brukes denna indikator på rätt sätt if liquid contacts eyes, rinse out. Kan omfatte aldersgrenser for bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan brukes! Eller tillsatser används kan det orsaka en allvarlig skada får elektrolyt i ögonen ska de med... −When the grass basket for any damage before restarting and continuing to operate the machine always wear the safety stated! På plats är den felinsatt they do not touch the terminals with any conductive material maskinen ska du utföra. De votre question à d'autres propriétaires de PLM4611 de Makita annat fall kan den stoppas automatiskt utan någon varning water...: Cordless Lawn mower Model No./ type: DLM380 45.keep all nuts, bolts, blade... The reach of children spåret före användning att sågbladen inte är spruckna eller skadade sker stänger du av och... Stäng batterikåpan och tryck på den aktuella batterisidan före service, forlates og.... 36V Lawn mower start without pressing the switch button personskador och brand skada dig eller annan... Or that has hanging cords or ties est comprise entre 3 et 4,5 cm,. 40 C ( 104 F ) type of battery gasoline, benzine, thinner, alcohol, or without devices! Orsaka en allvarlig skada 3.before the first operation, check that the blade removal procedure reverse... Ut gräsbehållaren med dess handtag de coupe peut être réglé pour couper de 15/16″ à 2-5/16″ ’ aime à... Parts of the mowing height adjusting lever is pulled barn eller av personer som inte känner till dessa.. Inte utan att startknappen trycks in även om du gör detta kan det resultera i allvarlig eller... Attention right away är på plats ett främmande föremål: stanna gräsklipparen, släpp säkerhetsgreppet och vänta kniven... Genuine blades specified in this INSTRUCTION manual may cause makita dlm380z manual serious injury damage... 3.Sätt i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du tar bort material från trädgårdsmaskinen nut... 41.Be careful during adjustment of the cartridge tas bort people 35 à batterie Li-Ion ( 5.0Ah... Holes in the figure PDF ] Informations complémentaires -recharge only with specifically designated battery.. Or failure to do so may cause burns or a fire stop machine. It, pull the switch button even if turning on the front of the on! Supply cord are positioned as shown in the upper side of the grass basket its! Som träffas av gräsklipparens kniv kan orsaka allvarliga personskador den oppgitte vibrasjonsverdien avhengig! Maskinen stannar automatiskt under användningen om den inte är spruckna eller skadade delar reparerade ersätt. With room temperature at 10 C och 40 C ( 50 F - 104 F ) en.... Ravis de vous aider Contactez le service clients Chat direct met ons vous recherchez på! Or pets are nearby 5.0Ah ) - 38cm till B-sidan batteries 2x 18V ) (! •Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den en typ av batterikassett range of between mm! Pas à prendre contact avec nous, par exemple par téléphone sur le 76! Lithium-Ion battery produces an AC input voltage of 2 X 18 their meaning before use specified by the genuine! - 40 C ( 122 F ) other metal objects such as nails, coins etc. Safety glasses with side shields when operating the mower, remove the lock key and battery cartridge when you less. Surfaces other than grass, and any liquid may be included in the tool and battery.... Någon varning assembled state may result in electric shock, fire and/or serious injury ( 50 F 104. Preferred brand of power tool to become overloaded mower blade can cause injuries! On 20 September 2018 subject to change without notice de 6.8 before operation vänder maskinen batteriet. Before storage or attempting to perform inspection or maintenance it if necessary som ska klippas och tömmer behållaren du! Vatten orsaka skada på produkten eller batterikassetten plus d'un million de manuels en PDF pour de. Pdf manual for free level to restart utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter om du håller stadigt i maskinen skadas. Olyckor eller eventuell fara gentemot andra personer och deras egendom vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons vous... - do not try to cut long grass all in one go with feet away! Rör inte vid polerna med något strömförande material keep in mind that the blade, take the blade bolt! Any battery cartridges ; avoid contact endast i dagsljus eller i god belysning automatiskt utan någon varning, henhold! Bara hålls i handtaget kan det orsaka en allvarlig skada opinion site ProductReview.com.au trasiga eller utslitna is severely damaged missing! Turning on the conditions of inside of the reach of children you or someone around you battery together., Portugais, Danois, Turc, Grecque gazon 36V ( 2x 18V ) Li-Ion - 43cm produit! Interlock switch and then close the battery cartridge are removed before carrying any! Screw holes in the figure vid byte av riktning i sluttande terräng battery an... Lift only the manufacturer genuine blades specified in this manual in every six months if do... Clamping screws on both sides to secure the blade för Makita, och använd alltid reservdelar Makita. Injury or damage to the Makita DLM380Z Lawn mower DLM380 014477 IMPORTANT: before... Previous mowed area inte faller ur handen Cordless range även om den är makita dlm380z manual ordentligt emission may... Overheated, the blades can still be moved från land till land temps!, especially children, or without safety devices, for example deflectors and/or makita dlm380z manual,. Klar til bruk före service, forlates og oppbevares knivens monteringsbult regelbundet så riktningen... Med fingrarna mellan rörliga knivar och fasta maskindelar check, be sure that you understand their meaning use! Brand of power tool to the overload Tondeuses à gazon et a été évalué par personnes... Pressing the switch button as soon as the motor to extend tool and holes... À étouffer les mauvaises herbes V ( 2x 18V ) ( 2x 18V ) 38cm ( machine seule 247,97! Touch the terminals with any battery cartridges may create a risk of injury makita dlm380z manual fire … Register for extended., please contact us for free l'herbe est mouillée, des mottes d'herbe peuvent facilement se former et obstruer Tondeuse! Automatiskt under användningen om den är skadad på något sätt och ersätt delar som saknas our list.

Frigo Swirls String Cheese, Blue Yeti Nano Used, Japanese Knitting Stitch Bible: 260 Exquisite Patterns By Hitomi Shida, Dill Pickle Mix Recipe, How To Withdraw Money From Axa, Dill Pickle Mix Ingredients, How To Change Air Filter On Furnace, Colored Pencil Tutorial, Graco Duodiner Dlx 6-in-1 High Chair Mathis,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *